PRO-ryhmä yli 12-v.

Kuvassa PRO Lil

PRO-ryhmän koulutusohjelmat tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kiinnittää erityishuomiota kehitykseensä tanssijoina ja esiintyjinä. Ryhmät mahdollistavat kunnianhimoisen ja pitkäjänteisen harjoittelun. Ne sopivat harrastajille, jotka haluavat panostaa tanssiin enemmän ja kokeilla taitojaan vaikka kilpailuissa.

Koulutusohjelma kehittää monipuolisesti tanssijan tanssiteknisiä ja -tiedollisia valmiuksia, jotka tukevat ja syventävät tanssiharrastusta. Tärkeimmät tanssilajit ovat show, hiphop ja streetshow, jotka imevät vaikutteita lähes kaikista tanssilajeista. PRO-ryhmän uudet tanssijat valitaan pääsykoetilaisuudessa.

Kuvassa PRO Big

Kokonaisvaltaista kehittymistä ryhmässä

Ryhmä noudattaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on tarjota oppilaalle laaja käsitys tanssista sekä edistää avointa suhtautumista tanssin eri lajeihin ja tyyleihin. Itseilmaisu ja tekemiseen kannustaminen kehittävät tanssijan itseluottamusta, keskittymiskykyä, sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja. Tuemme myös terveitä elämäntapoja ja tanssijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteita. Tanssijat kasvavat tanssitunneilla kohti kokonaisvaltaista taituruutta.

Monipuolista tanssi- ja esiintymistaitoa

Oppilaan oma aktiivisuus vaikuttaa hänen edistymiseensä. Pyrimme tukemaan tanssijaa hänen kehityksessään nuoruuden mutkien läpi. Samalla pyrimme kehittämään oppilaan omaa tanssityyliä varsinkin street-lajeissa ja takaamaan vahvan sekä monipuolisen tanssitaidon show-, nyky- ja jazztansseissa. Ryhmän tavoitteisiin kuuluvat myös esiintymistaidon harjaantuminen ja eri tanssilajien tekniikoiden muunneltavuuden oppiminen.

Runsaasti esiintymiskokemusta

PRO-ryhmien tanssijat osallistuvat aktiivisesti seuramme järjestämiin näytöksiin sekä kevät- ja joulukonsertteihin. Lisäksi tanssijat voivat osallistua pienemmissä kokoonpanoissa erillisiin tanssikonsertteihin. Tavoitteena on myös osallistua erilaisiin kilpailuihin ja katselmuksiin, kun ryhmän taso on muokkautunut sopivaksi. Koulutuksessa opitaan myös luomaan omia koreografioita. PRO-ryhmä tukee tanssijan taivalta tähtitanssijaksi tai oman elämänsä tähdeksi.

PRO-ryhmään pääsykokeen kautta

Ryhmään oppilaat valitaan pääsykokeen kautta, joka on kuin tavallinen tanssitunti tulevien opettajien vetämänä.