PRO-ryhmä yli 12-v.

Kuvassa PRO Lil

PRO-ryhmän koulutusohjelma tarjoaa harrastajille mahdollisuuden kiinnittää erityishuomiota kehitykseensä tanssijoina ja esiintyjinä. Ryhmä mahdollistaa kunnianhimoisen ja pitkäjänteisen harjoittelun sekä kehittää monipuolisesti tanssijan tanssiteknisiä ja –tiedollisia valmiuksia. PRO-ryhmällä on mahdollisuus esiintyä erilaisissa tapahtumissa ja kilpailuissa. 

PRO-ryhmällä on viikkotunnit showjazzissa ja hiphopissa. Tämän lisäksi heillä on mahdollisuus harrastaa myös muissa ryhmissä. PRO-ryhmän uudet tanssijat valitaan pääsykoetilaisuuden kautta. 

Kuvassa PRO Big

Ryhmä noudattaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on tarjota harrastajalle laaja käsitys tanssista sekä edistää avointa suhtautumista eri tanssilajeihin. Ryhmässä kannustetaan itseilmaisuun ja yhdessä tekemiseen, jotka kehittävät itseluottamusta sekä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme turvallisen ympäristön nuoren kehitykseen ja tuemme myös terveellisiä elämäntapoja. 

PRO-ryhmässä tanssija saa vahvan sekä monipuolisen tanssitaidon show-, nyky- ja jazztanssien puolelta, sekä pääsee kehittämään omaa tanssityyliään erityisesti katulajeissa. Ryhmän tanssijat osallistuvat aktiivisesti seuramme järjestämiin näytöksiin, lisäksi tanssijoilla on mahdollisuus esiintyä ja edustaa seuraa erilaisissa tapahtumissa.