Lasten tanssitunnit

Kaikilla lasten tanssitunneilla on tavoitteena tuottaa lapsille iloa liikkumisesta, auttaa heitä tutustumaan omaan kehoonsa sekä kehittää motorisia taitoja. Tunnit suunnitellaan lasten ehdoilla ja heidän taidoilleen sopiviksi. Tunneilla on mahdollisuus luoda liikettä, ilmaista tuntemuksia ja kokea elämyksiä. Lapset oppivat ryhmässä toimimista sekä vuorovaikutustaitoja.  

Vanhempien läsnäolo tunneilla ei ole toivottavaa, jotta nuori tanssija pystyy täysin keskittymään omaan tanssituntiinsa. 

Lastentanssi (4-6 vuotiaat) 

Lapset pääsevät tutustumaan eri tanssityyleihin mielikuvaharjoitusten ja leikin avulla. Tunneilla harjoitellaan monipuolisen musiikin tahdissa muun muassa rytmin ja tilan hahmottamista. 

Poikien lastentanssi (4-6 vuotiaat) 

Tuntien sisältö on sama kuin lastentanssissa, mutta tanssia lähestytään poikien kiinnostusten kohteiden mukaisesti. Tunnit ovat vauhdikkaita ja sisältävät muun muassa tanssiakrobatian ja katutanssilajien perusteita.  

Satutanssi (3-4 vuotiaat) 

Satutanssitunneilla liikkumisen ja tanssimisen riemu ovat pääosassa. Lapsi tutustuu tanssin maailmaan motoriikkaa kehittävien harjoitteiden, leikkien ja laululeikkien avulla. Tunnilla ei ole taukoa, joten tunnilla ei tarvitse juomapulloa. 

Satubaletti (4-6 vuotiaat) 

Satubalettitunnit eroavat lastentanssista siinä, että tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusteita erilaisten leikkien ja harjoitteiden avulla. Lapset pääsevät tutustumaan klassiseen musiikkiin sekä baletille ominaiseen tapaan liikkua. Tunnit sisältävät myös vauhdikkaampia osuuksia. 

Luova alkeisbaletti (yli 7-vuotiaat) 

Tuntien tavoitteena on kehittää tanssillista ilmaisua sekä musiikin tahtiin liikkumista. Samalla lapset oppivat klassisen baletin perusliikkeitä ja niihin liittyvää terminologiaa.  

Showtanssi (yli 6-vuotiaat) 

Showtanssi on monipuolinen tanssilaji, joka yhdistelee tanssissa tarvittavaa perustekniikkaa sekä show´ta. Lasten showtanssitunneilla opetellaan tanssin perusteita leikkien ja mielikuvaharjoitusten avulla. Showtanssitunneilla oppii erilaisia tanssitaitoja kuten liikkeen suuntia ja tasoja, askelsarjoja, hyppyjä sekä piruetteja.