Lasten tanssitunnit

Lastentanssi (4-6 vuotiaat)

Lastentanssin tavoitteena on tuottaa lapsille iloa liikkumisesta, auttaa heitä tutustumaan omaan kehoonsa sekä mahdollisuuksiinsa liikkua omaehtoisesti ja ohjatulla tavalla. Tärkeässä roolissa tunneilla ovat motoristen taitojen kehittyminen ja tanssillisen liikkumisen ilo. Samalla lapset oppivat useista tanssilajeista tanssitekniikkaa leikkien avulla.

Lapset pääsevät tanssimaan eri tanssityyleihin pohjautuvia tansseja, jotka ovat tehty tuttuihin lastenmusiikkeihin lasten ehdoilla ja heidän taidoilleen sopiviksi. Samalla tunnit tarjoavat mahdollisuuden kehittää mielikuvitusta, kokeilla, luoda, ilmaista tuntemuksia ja kokea elämyksiä. Lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja yksilöinä itseensä luottaen.

Vanhempien läsnäolo tunneilla ei ole toivottavaa, jotta nuori tanssija pystyy täysin keskittymään tuntiinsa.

Poikien lastentanssi (4-6 vuotiaat)

Poikien lastentanssituntien sisältö on sama kuin lastentanssissa, mutta tanssia lähestytään poikien jutuilla. Tunneilla erilaisten tanssityylien ja -tekniikoiden perusteita opetellaan milloin merirosvojen tai lohikäärmeiden ja muiden poikamaisten leikkien ja mielikuvien kautta. Ollaan teräsmiehiä tai hämiksiä - mikä milloinkin tukee opetettavaa teemaa. Tunnit pidetään sopivan vauhdikkaina poikien ehdoilla ja taidoilla toimien. Tunneilla opetellaan myös tanssiakrobatia -temppujen perusteita ja katutansseihin kuuluvia asioita enemmän kuin lastentanssitunneilla.

Vanhempien läsnäolo tunneilla ei ole toivottavaa, jotta nuori tanssija pystyy täysin keskittymään tuntiinsa.

Satutanssi (3–4 vuotiaat)

Satutanssitunnit mukailevat pitkälti lastentanssin sisältöjä. Ero lastentanssiin on motoriikkaa kehittävissä harjoitteissa, leikkien ja laululeikkien avulla toimimisessa ja tunnin kestossa. Tunnilla ei ole taukoa, joten tunnille ei saa tuoda juomapulloa.

Vanhempien läsnäolo tunneilla ei ole toivottavaa, jotta lapsi voi täysipainoisesti keskittyä tuntiinsa.

Satubaletti (4-6 vuotiaat)

Satubaletti tuntien tavoitteena on tuottaa lapsille iloa liikkumisesta, auttaa heitä tutustumaan omaan kehoonsa sekä mahdollisuuksiin liikkua sekä omaehtoisesti ja että ohjatulla tavalla. Ero lastentanssiin on motoriikkaa kehittävissä harjoitteissa.  Lapset oppivat klassisen baletin tanssitekniikkaa ja siihen liittyviä tanssillisia taitoja leikkien avulla. Lapset pääsevät tanssimaan baletin omaisia tansseja, jotka on tehty lasten ehdoilla ja taidoille sopiviksi. Tunnit tarjoavat mahdollisuuden kehittää mielikuvistusta, koekilla, luoda itse, ilmaista tuntemuksiaan ja kokea elämyksiä.

Vanhempien läsnäolo tunneilla ei ole toivottavaa, jotta lapsi voi täysipainoisesti keskittyä tuntiinsa.

Luova alkeisbaletti (yli 7 vuotiaat)

Luova alkeisbaletti tuntien tavoitteena on tuottaa lapsille iloa liikkumisesta. Motoristentaitojen kehittyminen ja ilo tanssilliseen liikumiseen on tärkeässä roolissa. Samalla lapset oppivat klassisen baletin tanssitekniikkaa ja siihen liittyviä tanssillisia taitoja ja tyylejä sekä omaksutaan balettiin liittyvää terminologiaa. Tunneilla tanssijat pääsevät tanssimaan baletinomaisia tansseja.

Vanhempien läsnäolo tunneilla ei ole toivottavaa, jotta lapsi voi täysipainoisesti keskittyä tuntiinsa.

Showtanssi (yli 6 vuotiaat)

Showtanssi on monipuolinen tanssilaji, jossa yhdistyvät lähes kaikki tanssityylit. Tanssisarjoissa voi olla mm. housea, breakdancea, wackingia, discotanssia, hiphopia, balettia, nyky- ja jazztanssia, latinalaisia tansseja ja streetdancea. Showtanssi ei ole vain tanssimista – nimen mukaisesti kyse on show'sta.

Yli 6 vuotiaiden showtanssitunneilla vielä opetellaan tanssinperusteita leikkien kautta, jotta liikunnan ja tanssin iloa vahvistuu. Pääpaino tunneilla on kuitenkin tanssitekniikka harjoitteissa.  Showtanssissa oppii erilaisia tanssin perusteita kuten piruetteja, erilaisia hyppyjä, askelsarjoja, liikkeen suuntia ja tasoja, tilanhahmotusta ja kuvioiden muodostamista.

Vanhempien läsnäolo tunneilla ei ole toivottavaa, jotta lapsi voi täysipainoisesti keskittyä tuntiinsa.