Tietoa Möysän Nuorisoseura ry:stä

Möysän Nuorisoseura ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota eri-ikäisille, ennen kaikkea lapsille ja nuorille, mahdollisuus kokonaisvaltaiseen kasvuun yksilöinä ja yhteisön jäseninä. Möysän Nuorisoseura ry on perustettu vuonna 1927, ja toimintaan kuulunut vuosien varrella hyvin erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Olemme erikoistuneet tanssiryhmien pitämiseen, joissa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kehittyä ja harrastaa tanssia. Seuran toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma, joka hyväksytään syyskokouksessa. Harrastus ja tanssiryhmien oppilaiden tulee sitoutua noudattamaan Möysän Nuorisoseura ryn tanssiryhmien sääntöjä.

Aktiivista oppimista kunnioittavassa ilmapiirissä

Seuran harrastaja pyritään näkemään oppimisprosessin aktiivisena osapuolena, jolla on mahdollisuus itse toiminnallaan vaikuttaa omaan oppimiseensa. Opetuksen ja muun toiminnan tulee välittää oppilaalle hänen taitotasoaan vastaavat, laajat ja monipuoliset tanssitaiteeseen tai muuhun toimintaan liittyvät taidolliset ja tiedolliset valmiudet. Toiminta ja opetus tapahtuvat yksilöä ja ryhmää kunnioittavassa ja tukevassa ilmapiirissä, jossa jokainen huomioidaan tasapuolisesti.

Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustilanteita

Nuorisoseuran tulee antaa valmiudet vastata kansalaisyhteiskunnan haasteisiin. Tanssiryhmien luonteeseen kuuluu olennaisesti konsertit ja muut tapahtumat. Lapset ja nuoret osallistuvat erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa he pääsevät oppimaan ja käyttämään erilaisia sosiaalisia taitoja.

Omaehtoista ja monipuolista toimintaa

Toiminnan tulee olla omaehtoista ja sen lähtökohtana ovat harrastajien toiveet ja tarpeet. Seuran toimintaa monipuolistetaan ja kehitetään jatkuvasti palvelemaan nykyisiä ja uusia harrastajia mahdollisimman hyvin. Kehitämme paljon erilaisia tanssilajien yhdistelmiä ja muita uudistuksia, jotta tarjoamamme tanssitaide olisi mahdollisimman elävää ja kulttuurillisesti rikasta.

Päätoimintana tanssinopetus

Möysän Nuorisoseuran päätoimintana voi pitää tanssinopetusta. Seura ei ole tarkasti määrännyt miten harrastajille tulee opettaa tansseja. Tärkeintä on, että ohjaaja muistaa noudattaa ryhmien tavoitteita ja mukailla lajikuvausta. Tanssiohjaajistamme jokainen on oma persoonansa, joka ohjaa yksilöllisesti ryhmiään.

Suosittele meitä